stela_mocan_Creat de către Guvernul Republicii Moldova în luna august a anului 2011, Centrul de Guvernare Electronică este instrumentul ideal de facilitare a muncii prin inovație. În cei 3 ani de activitate, au fost  puse bazele unor platforme informaţionale inovative care stimulează digitalizarea serviciilor publice de fiecare instituţie publică și care a învățat cetățenii Republicii Moldova să utilizeze serviciile online precum Mpass, Msign Mpay, Mcloud, e-Factura și semnătura mobilă. Au dezvoltat platforma guvernamentală de e-registre şi e-autorizaţii și au reușit să dezvolte  portalul de date guvernamentale deschise- date.gov.md și portalul serviciilor publice servicii.gov.md. Despre activitatea Centrului de Guvernare Electronică din Republica Moldova şi mediul online aflăm din interviul cu directorul executiv, Stela Mocan.

Care sunt cele mai populare e-servicii și care este rata de utilizare a serviciilor e-Gov?

Printre cele mai populare e-servicii pot fi enumerate urmatoarele:

  • Aplicarea online pentru Cazierul Judiciar, rata de asimilare a serviciului fiind de peste 95% (peste 195 mii de cetateni au beneficiat de serviciul online)
  • e-Licenţiere – luna aprilie 2014 s-a încheiat cu un record (90,5% solicitari depuse online).
  • Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice MPay a înregistrat peste 150 mii de tranzacţii.
  • e-Factura – în doar 3 luni de la lansarea serviciului, 826 de companii (957 utilizatori unici) au optat pentru gestiunea electronică a facturilor, simplu, sigur și comod și s-au abonat la serviciul e-Factura. Mai multe detalii cetățeanul de rând le poate vedea accesând  barometrul- care este actualizat lunar.

- Care sunt impedimentele ce ar putea tergiversa Agenda Centrului de Guvernare Electronică, care și-a propus ca până în 2020 toate serviciile publice să fie disponibile și în format electronic?

- Astazi nu avem impedimente în Guvern, de ordin tehnologic, care să împiedice sau să tergiverseze implementarea agendei de e-Guvernare.Prin implementarea seriviciilor Mpay, Msign, Mpass, Semnăturii Digitale Mobile, Platformei Mcloud, Platformei de Interoperabilitate, guvernul a demonstrat deschidere pentru a adopta şi aplica tehnologii inovative şi instrumente digitale.
Problema în Republica Moldova, se reduce la rezistenţa la schimbare, mentalitatea arhaică şi cultura instituţională închistată din sectorul public care blochează procesul de transformare şi modernizare. Tehnologiile aduc transparenţă, viteză în activitate, diminuiază interacţiunea directă cu cetăţeanul şi posibilitatea de corupere, dar necesită şi învăţarea unor noi abilităţi şi tehnici în administrarea publică. Răspunsul colegilor din sectorul public la aceste schimbări este nu întotdeauna pozitiv. Tehnologiile contribuie substanţial la creşterea productivităţii şi performanţei, reducerii de costuri, poverii administrative în sectorul public şi constituie un factor determinant pentru nivelul de dezvoltare şi prosperitate a unei ţări. Astăzi, Educaţia şi Internetul reprezintă cele două ingrediente de bază care egalează şansele de succes atât pentru ţări mari cât şi cele mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

- Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului din Moldova (BATI) a publicat un raport ce denotă faptul că 45% din
1907698_719743551421201_1073392000616848620_n numărul total de utilizatori sunt din mun. Chișinău, iar 66.3% sunt persoane până la vârsta de 40 de ani. Cum facem ca și ceilalți cetățeni, care nu intră în categoria utilizatorilor activi a tehnologiilor, să beneficieze de serviciile publice online?

- Anual, la comanda Centrului de Guvernare Electronică se efectuează Sondajul Național “Percepția, asimilarea și susținerea, de către populație a e-Transformării Guvernării în Republica Moldova”. Rezultatele sondajului efectuat în decembrie 2013 demonstrează creșterea cu 12% în comparație cu anul precedent (2012) a gradului de deschidere a cetățenilor pentru utilizarea e-serviciilor e-Transfmoramrii: de la 53% în 2011, 57% în 2012 la 65% în 2013. Pentru a include în rândul beneficiarilor e-Guvernării nu doar locuitorii municipiului Chisinau, utilizăm din plin reţeaua bibliotecilor locale (Novateca) pentru a asigurara accesul liber al cetățenilor la tehnologiile informaționale și, implicit, la serviciile electronice. În contextul Agendei de e-Transformare a Guvernării, bibliotecile pot fi catalogate drept epicentre de comunicare dintre Guvern și cetățeni, acestea transformându-se în puncte regionale de acces la serviciile publice electronice. Mai mult, odată cu digitizarea unui număr atât de mare de biblioteci are loc reducerea decalajelor informaționale dintre localități, fapt care accelerează realizarea conceptului de accesibilitate a serviciilor guvernamentale și transparența actului guvernării.

1621987_660734760655414_704604298_n- Cât de importantă este comunicarea Ministerelor prin intermediul rețelelelor de socializare?

- Social media a devenit o stare. Există o multitudine de platforme social media care dispun de o mulţime de tool-uri, mai mult sau mai puţin benefice, pentru utilizator. Considerăm că utilizarea reţelelor de socializare de către instituţile publice este un instrument de optimizare a comunicarii dintre Guvern şi cetăţeni. Această abordare va eficientiza interacţiunea instituţiilor de stat cu cetăţenii şi va aduce Guvernul mai aproape de nevoile oamenilor. Cetăţenii din Republica Moldova utlizează masiv oprtunităţile oferite de reţelele de socializare, pentru a comunica, interacţiona, etc. Acolo sunt părinţii noştri, majoritatea tinerilor din Republica Moldova, acolo trebuie să fie prezent şi Guvernul, prin ministerele si agenţiile guvernamentale, autorităţile publice locale, liderii politici.

- Cum am putea contribui la dezvoltarea acestei comunități de oameni care să promoveze și să utilizeze inovația și puterea New Media? 905216_664175383644685_292605844_o

- Guvernul a făcut paşi siguri pentru a utiliza avantajele oferite de tehnologiileinformaţionale şi inovaţiile, pentru a răspunde provocărilor de dezvoltare a ţării dar şi aşteptărilor propriilor cetăţeni, care sunt deja „digitali”.  Este important să continuăm colaborarea pe intern şi extern pentru a avansa în e-Transformarea la nivel sectorial, astfel ca cetăţenii să poată beneficia de e-Servicii în domeniile educaţie, sănătate, agricultură, social, economic, fiscal, vamal, etc. Este important să continuam procesul de transformare digitală, altfel, riscăm ca şi Guvern să devenim irelevanţi pentru proprii cetăţeni.

Adriana Banari