Articole

Voi începe de la definiţia pe care ne’o dă dex’ul a termenului “societate”, ceea ce’nseamnă“Totalitate a oamenilor care trăiesc împreună şi între care există anumite relaţii bazate pe legi comune”. Noi, cetăţenii dintre Nistru şi Prut tot am creat o societate, din păcate e una înapoiată. De ce? Sunt câteva cauze majore pentru care am început a regresa.
Informaţia oferită pe terra prin intermediul media se dublează o dată la patru ani, ceea ce constituie un bagaj arhiplin de cunoştinţe care ne bombardează oră de oră, din această cauză creierul nostru se atrofiază, devenim nereceptivi, nu suntem preadispuşi pentru schimbări. Noi avem o imunitate socială pe care ar trebui s’o dezvolăm, trebuie să ştim cu ce s’o hrănim pentru a fi imuni împotriva “microbilor”. Snobismul social, e la fel ca microbii iar noi ar trebui să putem ţine piept unei discuţii când ne aflăm într’un cerc de oameni intelectuali. Suntem materialişti, nu încercăm să abordăm valorile spirituale, e normal să procurăm telefon mai avansat ca a colegului şi e anormal să mergem la un spectacol sau să’l citim pe Shakespeare. Am ajuns a fi sclavii tehnologiilor. Nu înţelegem propriul scris, de ce? pentru că folosim mai des tastiera decât pixul.

Citește tot articolul →

De ceva vreme se tot discută prin târg, despre schimbarea curriculei şcolare, modificarea din rădăcini a învăţământului moldovenesc, ce vor avea ca rezultat eliberarea prea îngreunatului elev de “multiplele” sarcini ce îi apasă umerii în cadrul orelor de la şcoală. Şi eu fiind elev, nu pot să rămân indiferent faţă de subiectul abordat atât de intens de mediul educaţional al ţării; şi cum documentarea este calea cea mai eficientă în studiul unei probleme, ca  99 % din posesorii de net, “dau” pe Google, cuvântul “curricula” şi tastez lin pe Imagini şi batz, prima pictogramă, evident, în opinia SUBIECTIVĂ a marelui GOOGLE, este aceasta (încercaţi şi voi): Citește tot articolul →

In perioada 24-29 ianuarie 2010 Mihail Stipanov şi Cristian Ziliberberg, membrii grupului de iniţiativă MediaPoint, au participat în Praga, Cehia la un curs de 5 zile referitor la New Media pentru ONG-uri. În cadrul acestui curs intensiv ei au învăţat cum să utilizeze diferite tehnologii de ultimă ora, modalităţi de a transmite mesajul mai repede şi cu o acoperire mai mare, să coordoneze proiecte IT, să crească eficienţa internă şi să reînnoiască strategia online, chiar cu un buget minim pentru tehnologie.

La curs au participat reprezentanţi ai diferitor organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti, printre care: European Council on Foreign Relations, Internews Egipt, International Media Support din Danemarca etc. .

Printre tematicile care au fost acoperite se regăsesc:

  • Managementul proiectelor new media
  • Creşterea eficienţei
  • Studii de caz pozitive şi negative referitor la campanii prin intermediul blog-urilor şi a social media
  • Sesiuni practice referitor la managementul conţinutului, comunicare şi task management
  • Şi multe altele

Trainingul a fost organizat de TOL din Cehia.

Autor: Cristian Ziliberberg

Întâlnire cu Rob Heukels

Fost reporter în Surinam, consultant în dezvoltarea politicilor pentru instituţiile gurvenamentale, director de program la radioul şi televiziunea publica din Olanda. Acesta este Rob Heukels, expert în media şi politici media, cu aptitudini dezvoltate în ani buni de lucru. În situaţia în care în Republica Moldova piaţa media în ultimii 2 ani se dezvoltă în ritmuri accelerate, dl Heukels a venit într-o vizită de studiu, care a fost asociata cu consultanţă pentru organizaţiile media cu istorie şi acelea în devenire.

Mediapoint, organizaţie din categoria în devenire, a organizat o masă pătrată în care s-a discutat cu Rob Heukels despre subiecte importante pentru organizaţie şi, în pauze, subiecte şi păreri mai puţin formale. Unele idei din analiza pentru organizaţie:

  • Cum motivezi oamenii dintr o organizaţie non-profit? « Priveşte în oglindă, ceea ce te motivează pe tine îi motivează şi pe alţii »
  • Care sunt subiectele care prind la public? „Se fac focus grupuri cărora li se prezintă produsul după care li se de un anumit tip de întrebări deschise, întrebări la care nu se poate răspunde cu da sau nu”
  • Cum să integrezi noi membri în organizaţie? « Mix-ul membrilor este răspunsul, fiecare nou-venit trebuie să aibă un tutore care să-l integreze şi trebuie evitată formarea unui grup în grup »
  • Cum să-ţi diversifici produsul media? « Avantajul produselor new media este că ele pot fi utilizate şi prezentate sub mai multe forme dintr-un reportaj filmat pot fi create filmuleţe, articole scrise, analize”

Dupa cum a remarcat şi Rob Heukels, soluţiile cele mai potrivite la multe probleme sunt acelea simple, dezvoltate în ani de experienţă.

Interviu cu Andrei Spînu…

În aceeşai cheie a facilitării înţelegerii MediaPoint ca organizaţie şi a activităţilor membrilor ei am intervievat presedintele MP, Andrei Spînu. Îi mulţumim mult pentru contribuţia în dezvoltarea organizaţiei şi pentru motivaţia pe care ne-a inspirat-o.

Citește tot articolul →

Constituția Republicii Moldova stipulează numeroase legi prin care fiecărui individ indiferent de sex, religie, apartenență politică sau multe alte criterii trebuie să i se ofere oportunități egale pentru a se dezvolta ca individ și a participa la viața socială a statului. Toate aceste percepţii utopice ne fac să credem că în societatea noastră totul e bine pus la punct atîta timp cît în vreun cod îţi sunt stipulate drepturile și responsabilitățile. În astfel de cazuri ne imaginăm că dacă drepturile ne sunt violate ne putem adresa la vreo instanţă și cîștiga procesul. Ce se întîmplă dacă cei din jur nu realizează că îţi sunt încălcate drepturile la libera circulaţie, la oportunități egale, învățămînt pentru toţi și multe altele? Cît e de grav cînd tu însuți nu realizezi că viața ar trebui să fie mai bună, dacă statul și noi, membrii societății, am depune efort?

Citește tot articolul →

Republica Moldova, ca şi celelalte state est-europene din fosta Uniune Sovietică, traversează o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate sferele vieţii şi activităţii. Societatea moldovenească se confruntă cu o restructurare, în mare măsură contradictorie, dar istoric inevitabilă. În viaţa socio-politică se face o trecere de la totalitarism la democraţie. În pofida unor schimbări cardinale survenite în sfera politică, societatea noastră continuă să se confrunte cu o serie de probleme stringente: sărăcia economică, criza de identitate, mizeria socială şi nu în ultimul rînd cu o guvernare ineficientă care a adus ţara în pragul crizei politice.

Citește tot articolul →

Dor de oameni

Vi s-a întâmplat vreodată să aveţi “dor de oameni”? După o săptămână – două petrecute la scrierea tezei, pregătirea pentru examene, comunicând doar prin intermediul chaturilor, privind filme sau trăind după cunoscutul tipar metro-bulot-dodo apare stringenta necesitate de a ne reîncărca bateriile cu energie socială.

Citește tot articolul →

MEDIAPOINT
în colaborare cu ULIM organizează:
Lecţia-discuţie cu expertul Tony Bowden din Marea Britanie despre
SOCIAL/NEW MEDIA ŞI PROMOVAREA DEMOCRAŢIEI

Perioada: 13 noiembrie 2009, începînd cu ora 11:00 timp de 1,5 ore.
Locaţia: str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, Universitatea Liberă Internaţională (ULIM), etajul 4, Aula Magnifica.
Participanţi: Sunt invitaţi toţi cei interesaţi. Intrarea gratis.
Limba: Lecţia va fi în limba Engleză, prezentarea MediaPoint în română

De asemenea, la această lecţie veţi afla mai multe despre MediaPoint www.MediaPoint.md

Tony Bowden este un web-activist localizat în Estonia, care reprezintă MySociety (http://www.mysociety.org/), organizaţie care dezvoltă şi menţine unele dintre cele mai importante site-uri din Marea Britanie de monitorizare a activităţii guvernului şi de mărire a activismului civic. Tony este un trainer apreciat internaţional. El a instruit ONG-uri din noile state membre ale Uniunii Europene în utilizarea tehnologiilor web pentru creşterea transparenţei şi în acţiunile anti-corupţie.

MEDIAPOINT
In collaboration with ULIM organizes:
Lection-discussion with Tony Bowden, expert from Great Britain regarding
SOCIAL/NEW MEDIA AND DEMOCRACY PROMOTION

Time: 13 November 2009, starting at 11:00 for 1,5 hours.
Place: str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, Free International University of Moldova (ULIM), 4 floor, Aula Magnifica.
Participants: All interested people are invited. Free entrance.
Language: Lection in English, MediaPoint presentation in Romanian

Also, at this lection you will find out more about MediaPoint www.MediaPoint.md

Tony Bowden is a web activist based in Estonia, from the British organization MySociety (http://www.mysociety.org/), an organization that runs some of the UK’s leading sites that monitor government activities and increase local civic activism. Tony is a highly rated international trainer. He trained NGOs from the EU’s new member states to make better use of web tools in their transparency and anti-corruption work.