Articole

Interviu cu Andrei Spînu…

În aceeşai cheie a facilitării înţelegerii MediaPoint ca organizaţie şi a activităţilor membrilor ei am intervievat presedintele MP, Andrei Spînu. Îi mulţumim mult pentru contribuţia în dezvoltarea organizaţiei şi pentru motivaţia pe care ne-a inspirat-o.

Citește tot articolul →

Constituția Republicii Moldova stipulează numeroase legi prin care fiecărui individ indiferent de sex, religie, apartenență politică sau multe alte criterii trebuie să i se ofere oportunități egale pentru a se dezvolta ca individ și a participa la viața socială a statului. Toate aceste percepţii utopice ne fac să credem că în societatea noastră totul e bine pus la punct atîta timp cît în vreun cod îţi sunt stipulate drepturile și responsabilitățile. În astfel de cazuri ne imaginăm că dacă drepturile ne sunt violate ne putem adresa la vreo instanţă și cîștiga procesul. Ce se întîmplă dacă cei din jur nu realizează că îţi sunt încălcate drepturile la libera circulaţie, la oportunități egale, învățămînt pentru toţi și multe altele? Cît e de grav cînd tu însuți nu realizezi că viața ar trebui să fie mai bună, dacă statul și noi, membrii societății, am depune efort?

Citește tot articolul →

Republica Moldova, ca şi celelalte state est-europene din fosta Uniune Sovietică, traversează o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate sferele vieţii şi activităţii. Societatea moldovenească se confruntă cu o restructurare, în mare măsură contradictorie, dar istoric inevitabilă. În viaţa socio-politică se face o trecere de la totalitarism la democraţie. În pofida unor schimbări cardinale survenite în sfera politică, societatea noastră continuă să se confrunte cu o serie de probleme stringente: sărăcia economică, criza de identitate, mizeria socială şi nu în ultimul rînd cu o guvernare ineficientă care a adus ţara în pragul crizei politice.

Citește tot articolul →

Dor de oameni

Vi s-a întâmplat vreodată să aveţi “dor de oameni”? După o săptămână – două petrecute la scrierea tezei, pregătirea pentru examene, comunicând doar prin intermediul chaturilor, privind filme sau trăind după cunoscutul tipar metro-bulot-dodo apare stringenta necesitate de a ne reîncărca bateriile cu energie socială.

Citește tot articolul →

MEDIAPOINT
în colaborare cu ULIM organizează:
Lecţia-discuţie cu expertul Tony Bowden din Marea Britanie despre
SOCIAL/NEW MEDIA ŞI PROMOVAREA DEMOCRAŢIEI

Perioada: 13 noiembrie 2009, începînd cu ora 11:00 timp de 1,5 ore.
Locaţia: str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, Universitatea Liberă Internaţională (ULIM), etajul 4, Aula Magnifica.
Participanţi: Sunt invitaţi toţi cei interesaţi. Intrarea gratis.
Limba: Lecţia va fi în limba Engleză, prezentarea MediaPoint în română

De asemenea, la această lecţie veţi afla mai multe despre MediaPoint www.MediaPoint.md

Tony Bowden este un web-activist localizat în Estonia, care reprezintă MySociety (http://www.mysociety.org/), organizaţie care dezvoltă şi menţine unele dintre cele mai importante site-uri din Marea Britanie de monitorizare a activităţii guvernului şi de mărire a activismului civic. Tony este un trainer apreciat internaţional. El a instruit ONG-uri din noile state membre ale Uniunii Europene în utilizarea tehnologiilor web pentru creşterea transparenţei şi în acţiunile anti-corupţie.

MEDIAPOINT
In collaboration with ULIM organizes:
Lection-discussion with Tony Bowden, expert from Great Britain regarding
SOCIAL/NEW MEDIA AND DEMOCRACY PROMOTION

Time: 13 November 2009, starting at 11:00 for 1,5 hours.
Place: str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, Free International University of Moldova (ULIM), 4 floor, Aula Magnifica.
Participants: All interested people are invited. Free entrance.
Language: Lection in English, MediaPoint presentation in Romanian

Also, at this lection you will find out more about MediaPoint www.MediaPoint.md

Tony Bowden is a web activist based in Estonia, from the British organization MySociety (http://www.mysociety.org/), an organization that runs some of the UK’s leading sites that monitor government activities and increase local civic activism. Tony is a highly rated international trainer. He trained NGOs from the EU’s new member states to make better use of web tools in their transparency and anti-corruption work.

Hai să incepem!

Ce vrea sa facă NewMedia Network? Să dezvolte comunitatea New Media din Moldova prin implicarea studenţilor de la diferite facultăţi şi a ONGiştilor în dezvoltarea produselor cu impact social. MediaPoint urmează să fie nucleul unei reţele de promovare a schimbării sociale prin intermediul tehnologiilor inovative. Cei care se vor implica în MediaPoint vor trece printr-un proces de învăţare ce înseamnă New Media, vor decide cum pot să contribuie mai bine, vor dezvolta proiecte deja existente, sau vor crea proiecte noi. Implicarea va fi una participativă. Fiecare urmează să-şi aducă contribuţia sa creativă, dar şi să-şi asume responsabilităţi pentru activitatea sa.

A venit timpul pentru New Media, care implică utilizarea mai amplă a tehnologiilor informaţionale, crearea participativă a conţinutului, accesul sporit al persoanelor, nu doar la consumul, ci şi la producerea ştirilor. New Media vine ca o alternativă la mass-media mainstream şi este un trend la nivel global care a atins şi Moldova.

Citește tot articolul →